יום ב', יא’ באדר ב' תשע”ט
אגף ארגון ובקרה קדם יסודי יסודי על יסודי חינוך מיוחד נוער קדם צה"ל שפ"ח

מצורף קובץ ובו דגשים עירוניים של העיר חולון לשנת 2015.מנהל החינוך