יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
אגף ארגון ובקרה קדם יסודי יסודי על יסודי חינוך מיוחד נוער קדם צה"ל שפ"ח

מצורף קובץ ובו דגשים עירוניים של העיר חולון לשנת 2015.מנהל החינוך