יום א', יג’ בסיון תשע”ח
אגף ארגון ובקרה קדם יסודי יסודי
על יסודי חינוך מיוחד נוער קדם צה"ל שפ"ח