יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
אגף ארגון ובקרה קדם יסודי יסודי
על יסודי חינוך מיוחד נוער קדם צה"ל שפ"ח