יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
אגף ארגון ובקרה קדם יסודי יסודי
על יסודי חינוך מיוחד נוער קדם צה"ל שפ"ח